Welkom

Welkom op de website van kindercoachpraktijk De Rups 12100794-0

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat kinderen lekker in hun vel zitten. Ze brengen dit misschien niet zo onder woorden maar aan hun gedrag op school en/of thuis is dat wel te merken. Dit kan zich uiten in verschillende gedragskenmerken, bijvoorbeeld in zichzelf terugtrekken, verdrietig zijn of juist heel boos gedrag laten zien. Als ouder kun je het gevoel hebben dit niet meer zelf op te kunnen lossen waardoor je je machteloos gaat voelen. Als kindercoach begeleid ik kinderen en hun ouders om samen een oplossing  te vinden voor het probleem dat speelt. Spelenderwijs en gebruikmakend van hun eigen talenten en mogelijkheden leer ik kinderen zelf hun oplossingen te vinden.
kies

Ik ben een gecertificeerde “Ik leer anders” coach en KIES Coach/Omgangsbegeleider.
Ook ben ik licentiehouder van het Coachee spel.
Voor meer informatie over deze specialisaties klik op de button ‘Kindercoaching’.ik leer anders